Skład Zarządu

Prezes Zarządu – Daniel Wilk

Wiceprezes Zarządu – Aleksandra Kozik

Wiceprezes Zarządu – Janusz Kozak

 

Skład Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący – mgr Robert Ramz

Członek Komisji – Alicja Pawlik

Członek Komisji – mgr Paweł Krzyżowski