Aby przeglądać galerię przy Menu 'Galeria’ wciśnij + i wybierz odpowiedni turniej.