Aby przeglądać galerię przy Menu ‚Galeria’ wciśnij + i wybierz odpowiedni turniej.